Presha d.o.o

Braće Jerković 233
11050 Beograd
PIB – 107798763

Matični broj – 20874503
Tekući račun – 160-379758-67
Tel – 011/34 42 695
www.presha.rs

Direktor:
Srećko Perić
066/82 22 311
srecko.peric@presha.rs

Administracija:

Ivana Ćurčin
066/82 22 315
racunovodsvo@presha.rs

Nabavka:

Ivana Živanović
066/ 82 22 314
nabavka@presha.rs

Preduzeće Presha bavi se Izvođenjm građevinsko zanatskih radova:

  • Armiranje
  • Betoniranje
  • Šalovanje oplatama,
  • Izrada kalupa za betonske elemente
  • Molersko farbarski radovi
  • bravarski radovi,instalacioni radovi instalacija jake i slabe struje,gipsani radovi,montaže i demontaže
  • hidro i termo izolacioni radovi Saznajte Više

 Presha d.o.o

Beograd;Braće Jerković 233
PIB - 107798763; MB - 20874503
TR - 160 - 379758-67
Tel: 011/344 26 95
Mob.tel - 066/8222-311

www.presha.rs

email

© Presha - Građevinsko preduzeće All Rights Reserved 2018 - Powered By WordPress