Preduzeće Presha bavi se Izvođenjm građevinsko zanatskih radova:

 • Armiranje
 • Betoniranje
 • Šalovanje oplatama,
 • Izrada kalupa za betonske elemente
 • Molersko farbarski radovi
 • Bravarski radovi,instalacioni radovi instalacija jake i slabe struje,gipsani radovi,montaže i demontaže
 • Hidro i termo izolacioni radovi

Specijalnost su nam projektovanje i izgradnja objekata specijalne namene, kao što su :

 • Objekti za Rendgen, CT Skener aparate,PET CT Skener aparate
 • Objekte za radiološku terapiju (visoke zaštite od gama i neutronskih zračenja u medicini) – Linearni akceleratori Elekta
 • Objekte za Gama nož

Preduzeće Presha bavi se Izvođenjm građevinsko zanatskih radova:

 • Armiranje
 • Betoniranje
 • Šalovanje oplatama,
 • Izrada kalupa za betonske elemente
 • Molersko farbarski radovi
 • bravarski radovi,instalacioni radovi instalacija jake i slabe struje,gipsani radovi,montaže i demontaže
 • hidro i termo izolacioni radovi Saznajte Više

 Presha d.o.o

Beograd;Braće Jerković 233
PIB - 107798763; MB - 20874503
TR - 160 - 379758-67
Tel: 011/344 26 95
Mob.tel - 066/8222-311

www.presha.rs

email

© Presha - Građevinsko preduzeće All Rights Reserved 2018 - Powered By WordPress